SKRIVA

How many things?

Gruppövning i par eller smågrupper. Läraren frågar t ex ”How many things can you think of that begin with an A?”. Under två minuter får eleverna skriva ner så många ord som de kan komma på.

How many things can you think of

 • that you can drink?
 • that you use in school?
 • that you can eat?
 • that you find on the beach?
 • that you can play with?
 • that are made of wood?
 • that you find in the city?
 • that are electrical?

Spelling game

Gruppövning med två lag. Repetera först alfabetet på engelska och bokstavera några ord tillsammans innan leken börjar.

En från varje lag kommer fram till tavlan. Läraren säger ”Write d-o-g”. Den som först skrivit upp ordet korrekt får ett poäng till sitt lag. Läraren kallar upp eleverna och ser till att två likvärdiga elever får möta varandra. Orden anpassas efter förmåga.

Letter jumble

Enskilt, i par eller smågrupper ges ett långt ord som ”birthday”. Under fem minuter får eleverna skapa nya ord med hjälp av bokstäverna i ordet. Av ”birthday” kan man t ex skapa orden birth, day, bay, at, hit och bit.

 • vocabulary
 • something
 • another
 • without
 • weather
 • spectacular
 • information
 • relationship
 • American
 • Denmark

 

Wordsnake

Skriv så många ord som möjligt. Varje ord måste dock börja på den bokstav som föregående ord slutade på. Utmana dig själv eller gör det i grupp där ett papper cirkulerar runt. Alternativt börjar alla med varsitt papper så det cirkulerar lika många papper som deltagare. 

snake – evening – gift – ten – number – rain – no – oatmeal – lion – night – together …

Textmessages

Skriv sms till varandra, två och två eller i smågrupper. Skriv på riktigt eller på papper som skickas fram och tillbaka.

Gå först igenom vilka uttryck och förkortningar som ofta används. Uppmärksamma att dessa sällan är lämpliga i berättelser, formella brev och andra texter som man skriver i skolan och på arbetsplatser.

Abbreviations: u = you, r = are, y = why, b = be, c = see, ofc = of course, 2 = to/too, 4 = for

Acronyms: yolo = you only live ones, lol = laughing out loud, asap = as soon as possible, cu = see you

Get started

Som uppvärmning kan man skapa en liten gemensam berättelse muntligt i grupp. Alternativt gör man det som en stafett där var och en får säga 1-2 meningar som nästa person fyller på tills man gått laget runt 1-2 gånger.

Stafettskriving tycker de flesta är roligt. Görs i grupper med 3-8 elever. Alla börjar skriva på varsin berättelse med gemensam eller valfri rubrik/början. Efter förutbestämd tid på 2-5 minuter skickas berättelserna vidare. Bestäm i förväg om berättelserna ska gå ett eller flera varv innan de avslutas.

 • At the circus
 • My pink dog
 • An awful day
 • When I met a monster
 • How I became a billionaire

Continue the story

Klassisk men ett bra sätt för många att komma igång med sitt berättande. Roligt att jämföra hur texterna utvecklas om alla har samma början.

 • Today is my birthday but nobody…
 • Next year I am going to the moon and …
 • One day something weird happened at school…
 • This is a story about a fish called Liz…
 • Cool things always happen to me. Yesterday when…
 • Today is the first day I am going to…
 • Our two snakes are missing and…
 • This is what happens when you follow an old lady…

The end of the story

Varför inte få slutet av berättelsen/sagan istället?

 • That is why I feel miserable/happy today.
 • The black wolves never returned.
 • Now she knew how to take care of a crazy cat.
 • Then the three friends lived happily ever after.
 • When you see that little red house you know who is hiding in the attic.
 • That is why you should never forget your umbrella/key/phone.
 • She wished it would never end but it did.
 • We waved goodbye and never came back.

Invitation

Skapa ett inbjudningskort till tidernas Birthday Party, Halloween Party, Surprise Party, Girls Night, Game Night, Beach Party…

 • You’re invited to
 • Date
 • Time
 • Place
 • Details

 

How to

How to
 • make pancakes
 • do your homework
 • brush your teeth
 • play football
 • trick people
 • make a perfect sandwich
 • tidy your room
 • have fun
 • take care of a pet
 • catch a thief
 • Diary of a cool kid

  Läs hela eller delar av någon av böckerna ”Diary of a wimpy kid”. Titta på videklipp på youtube. Inspireras och skriv:

  • Diary of a cool kid
  • Diary of a smart kid
  • Diary of a brilliant kid
  • Diary of a mysterious kid
  • Diary of an invisible kid
  • Diary of a funny kid
  • Diary of a superpower kid
  • Diary of a scared kid
  • Diary of a scary kid
  • Diary of a lonely kid
  • Diary of an athletic kid
  • Diary of a happy kid
  • Diary of a mad kid
  • Diary of an ambitious kid
  • Diary of a dorky kid

  Idiom

  Ta fram en lista med idiom. Skriv en berättelse där minst tre idiom måste ingå.
 • Break a leg
 • Call it a day
 • Easy does it
 • Hang in there
 • Hit the sack
 • Hit the nail on the head
 • It’s a piece of cake
 • It’s raining cats and dogs
 • Make a long story short
 • Miss the boat
 • No pain, no gain
 • Pull someone’s leg
 • So far so good
 • To make matters worse
 • Under the weather