GRAMMATIK

Bingo med verb

Gruppövning där man diskuterar vad verb är och kommer med exempel. Därefter samlar gruppen tillsammans 18-22 verb på tavlan. Det får gärna vara en blandning av enkla och lite svårare verb.

På var sitt papper ritar eleverna upp en bingobricka med 3×3 rutor. I rutorna skriver de ner nio av verben som står på tavlan. Läraren eller en elev i taget visar verbet med pantomim och eleverna kryssar tyst över det passande engelska verbet. Bingo efter en rad och full bricka.

Bingo med adjektiv

Gruppövning där man diskuterar vad adjektiv är och kommer med exempel. Därefter samlar gruppen tillsammans 18-22 adjektiv på tavlan. Det får gärna vara en blandning av enkla och lite svårare adjektiv.

På var sitt papper ritar eleverna upp en bingobricka med 3×3 rutor. I rutorna skriver de ner nio av adjektiven som står på tavlan. Läraren eller en elev i taget visar adjektivet med pantomim och eleverna kryssar tyst över det passande engelska adjektivet. Bingo efter en rad och full bricka.

Hitta orden

Leta upp alla verb i en text. Skriv dem, sätt in dem i egna meningar eller byt ut dem mot andra passande verb.

Samma sak kan göras med adjektiv och substantiv. Prepositioner, pronomen och konjunktioner är inte så lätta att byta ut men kan sättas in i nya egna meningar.

Hitta felen

Skriv eller skriv om en befintlig text som ska innehålla en massa verbfel som t ex ”she are”, ”he live”, ”we sings”, ”I has”.

Eleverna får bli detektiver som ska hitta lärarens fel. Berätta gärna hur många fel som finns.

Charades

Till den här övningen behövs ett tidtagarur och förberedda lappar med adjektiv, substantiv och verb. Kombinationen får gärna vara ologisk så att det blir både roligare och svårare t ex ”the strong baby is baking” eller ”the short baker is playing football”. 

Lapparna kan antingen vara skrivna av läraren eller så kan eleverna få tre lappar var där de skriver ett adjektiv på en lapp, ett substantiv på nästa och ett verb på den tredje. Lapparna samlas i märkta burkar för vardera ordklass. Läraren bör kontrollera orden innan de läggs i burkarna så att de är okej både språkligt och innehållsmässigt. 

Eleverna delas in i två lag. En-två elever från ett lag kommer fram och visar en charad bestående av adjektiv-substantiv-verb. Det är bara det egna laget som får gissa. Läraren tar tiden och när ett förutbestämt antal charader genomförts räknar läraren ihop respektive lags tider. Vinner gör det lag som genomfört sina charader på kortast tid. 

Teapot

Här tränas verb och frågor med ”do”. Gruppövning där en elev får ställa/sätta sig med ryggen mot tavlan. Läraren skriver ett verb på tavlan som eleven ska gissa sig till genom ja- och nejfrågor. Eftersom eleven inte vet vilket verbet är, byter hen ut det mot ”teapot” när hen frågar sig fram till svaret.

 • Do I teapot with my hands?
 • Do I teapot in school?
 • Do I teapot every day?
 • Do I teapot with my eyes?

Who is it?

I den här övningen ska eleverna beskriva personer ingående med så många olika adjektiv som möjligt. 

Först tränar de genom att beskriva någon i gruppen och de andra gissar vem det är. Ingen får gissa förrän man sagt minst fyra fullständiga meningar som t ex ”This person has short hair. This person is nice and funny. He has a red t-shirt and blue jeans. He is tall.”

I nästa steg får eleverna varsin bild på en okänd människa som de ska beskriva. De skriver så ingående de kan och läser sedan upp sin beskrivning för gruppen. Detta kan göras som läxa. För att de andra ska kunna gissa måste det även finnas kopior på alla bilder som antingen sätts upp på tavlan eller visas via projektor.

Draw this and that

Den här övningen tränar ord och prepositioner. Prata först om vad prepositioner är och vilka exempel som finns i engelskan.

 • Take out a pencil, a piece of paper and crayons.
 • Draw an ugly man in the middle.
 • Put a black hat on his head.
 • Draw a little girl with a green dress beside the ugly man.
 • Put glasses on the little girl.
 • Draw a snake in front of the man. The snake is yellow.
 • Draw a sun in the right corner.
 • Draw two clouds in the left corner.
 • Draw a bird under the clouds.
 • Draw a tree behind the little girl.

Hide and seek in a picture

Till den här övningen behövs en bild på ett rum, insidan av ett hus, en park eller någon annan miljö där det finns många möjligheter att gömma sig,

Gå igenom vad prepositioner är och vilka exempel som finns i engelskan. Gå igenom vad olika saker heter på engelska i den aktuella bilden.

Parövning eller gruppövning där en elev i taget ”gömmer sig” i bilden. Varje par/liten grupp kan ha sin egen bild eller så används en stor gemensam bild via projektor.

Den som letar ställer frågor som ”Are you behind the armchair?”, ”Are you in the bathroom?” och ”Are you under the table?”. Svaren ska vara fullständiga ”Yes, I am” eller ”No, I’m not”.

Where's the bomb?

Här tränas prepositioner och frågeställningen ”Is it…?”. Samla och skriv upp prepositioner på tavlan.

Därefter gömmer en elev i taget en bomb i klassrummet. Om ingen hittar den inom 90 sekunder, exploderar den. Vad som egentligen händer är att eleven tänker ut ett ställe i rummet där bomben finns. De andra eleverna hittar den genom att ställa frågor som ”Is it under your chair?”, ”Is it in the lamp?” och ”Is it next to the whiteboard?”.

Eleven som gömt bomben måste svara med fullständig mening ”Yes, it is” eller ”No, it isn’t”. Den som hittar bomben får gömma den nästa gång.

Uppmuntra eleverna att använda sig av olika prepositioner och inte bar ”in” och ”under”.